• Lars Kolnes har ingen hastverk med å finne ny jobb. Men kan tenke seg å drive med undervisning. I mars blir han også bestefar. Jon Ingemundsen

Ingen bitter rådmann

Etter 21 år som rådmann har ikke Lars Kolnes flere råd å gi til Hå kommune. Men han er glad for å forlate et mønsterbruk og ikke et konkursbo.