To gutter satt fast i fjellskråning

Niåringer kom seg ikke opp igjen.