Neda tviholder på håpet

Etter ti år i Norge, mistet Neda (12) det livet hun kjenner. Hun vil tilbake: Til et vanlig, trygt, fint liv som alle andre har i Norge. Et liv uten å være redd.