Qvigstad tilbakeviser kritikk

Den spionsiktede journalisten Stein Viksveen og hans advokat har fått den informasjon de har krav på, sier førstestatsadvokat Lasse Qvigstad.