• Helsesjefen har mottatt 65 klager fra naboene til Ryfast nord på Hundvåg. Aasland, Jarle

Nå skal det bli mindre Ryfast-støy

Støy og støv-plagene for folk som bor nord på Hundvåg skal bli mindre.