• I dette området kommer den nye turisthytta. Preben Falck

Turistforeningen har funnet ny tomt

Lenge var det snakk om å bygge den nye turisthytta på "holmen" som elva danner ved Kvitlen i Bjerkreim. Hustufter og fortidsminner gjør at turistforeningen nå trekker hytta litt lenger opp i dalen.