• Lærar Lene Serigstad Nielsen toki fjor haust imot førsteklassingane på Vigre skule til fire dagars skuleveke. Frå august 2015 skal også dei minste gå fem dagar i veka på skulen. FOTO: Jon Ingemundsen

Fem dagars skule for alle

Nærbølista fekk i går smaka på makta igjen. Etter å ha mista den ved sist valg, var Nærbølista sine stemmer igjen avgjerande. Dermed blir det skule fem dagar i veka for alle frå august 2015.