• Hans Jørgen Lunde Kolnes (9) og Mina Aksdal Hermansen (10) skulle ønske at de ikke var de eneste i 4.klassen på Sola skole som hadde valgt nynorsk. Anders Minge

Elevene svikter nynorsk

Antall elever som velger nynorsk har falt med hele 60 prosent på Nord-Jæren de siste ti årene.