Inspirert av kroppen

Når den nye Legevakten åpner i september, kan du se gigantiske celler og kromosomer speile seg på gulvet.