Postvegen ikkemed i nasjonal verneplan

Klepp kommune vil ikke be om at Postvegen fra Øksnevad til kommunegrensen med Time, blir tatt med i den nasjonale verneplanen for veier, bruer og andre veirelaterte kulturminner slik kultur og miljøstyret gikk inn for.