Ecstasy-saken for retten i september

Ecstasy-saken mot Aftenbladet er berammettil 28. og 29.september i Stavanger byrett.