- Trist, men nødvendig

– Det er trist at den generellesituasjonen er blitt som den er blitt på Somaheimen. Men vår gruppegikk inn for opphør av driften og salg av melkekvoten ved denkommunale gården på Soma på møtet i formannskapet i juni, sier ElseJ. Langøen (ap).