• Ragnvald Riis har skrive brev til kommunestyret der han forklarer rådmannsstriden frå rådmannen sitt synspunkt. Reidun Gudmestad

Rådmannens avgang sjokkerar leiargruppa i Hå kommune

Prosessen for å få rådmann Lars Kolnes i Hå til å slutta, fekk kommunalsjef Ragnvald Riis til å senda brev til alle i kommunestyret.