- Norsk fiskerinæring utan politisk styring

Ei lita gruppe med mektige ringnotreiarar styrer norskfiskerinæring. Politikarane har ikkje mot til å gripa inn.