Frelsesarmeen etterlyser samarbeid

Frelsesarmeen vil ha tettere samarbeid om botilbud for bostedsløse. I dag har organisasjonen flere tomme bygg og sliter med økonomien.