• Dette er ikke usedvanlig mange taxier som skal rett fram. Taxiene står stille og bruker rundkjøringen som et sted å vente. Privat

Bruker rundkjøring som holdeplass

Taxier som parkerer i rundkjøringen ved Viking stadion i Jåttåvågen skaper farlige situasjoner og vanskelige kjøreforhold.