Forbrenningsovn skapte grasbrann i Sola

Den første meldingen lød slik: En gårdbruker brenner bål i Sola. Det viste seg at varmen fra en forbrenningsovn hadde startet grasbrannen.