Finnøyferjer trolig berget

Fylkeskommunen har etter alt å dømme funnet ekstra millioner til å fortsette med tre ferjer i Finnøy— sambandet.