Bøygde seg for folkekravet

Bruk av leikeplassane i Hå skal vurderast på nytt. Kommunestyret valde i går å sjå vekk frå sitt eige samrøystes vedtak.