Bråk og uro ved mange krisesentre

Det er ikke bare Krisesenteret i Stavanger som splittes av konflikter. Det samme har skjedd ved flere andre sentra rundt i landet.