Ny flyktningseksjon i Sandvigå 27

Teipen Media og Internasjonalt Kultursenter er ute av Sandvigå 27. Nå vil rådmannen ha inn den nye flyktning— seksjonen.