Skatt på eiendom i Sola

Sola vurderer eiendomsskatt på næringseiendommer. Det kan bety 2,4 millioner kroner ekstra i kommunekassen, men eiendomsbesittere er redd for utviklingen av sentrum.