Ulovlig eller lovlig

Hva er et ulovlig stengsel i strandsonen?