Moss er for miks

Varaordfører Tor Eivind Moss i Gjesdal sier at reguleringsplanene i sentrum ikke er hogget i stein, men vil bevare miksen i sentrum.