• Slik ser eskene med de belgiske humlebolene ut. Bildet er tatt i et gartneri på Orre i februar 2013. Pål Christensen

Tilsyn skal forhindre humlens flukt

Miljødirektoratet har vært på humletilsyn på Jæren. To av tre kontrollerte gartnerier hadde ikke innført tiltak for å hindre at de utenlandske humlene havner i norsk natur.