Natvigs Minde er til salgs

Havnevesenets representasjonssted rett ut i Byfjorden fra Oljemuseet, Natvigs Minde og Plentingen, foreslås solgt.