Frykter beinmel-regningen

Forbudet mot kjøtt— beinmel i kraftfôr får allerede nå virkninger for lønnsomheten til Varhaug-bonden Leif Erik Nord-Varhaug og resten av landets kjøttprodusenter.