Forsand-tunnel helst for turistar

Forsand kjempar for tunnel austover til Gjesdal. Men utanom tyske campingbilar og annan sommarturisme vil trafikken bli liten.