• Direktør Oppvekst og levekår Per Haarr er oppnevnt som medlem i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten. Torstein Lillevik

Per Haarr oppnevnt i nasjonalt helseråd

Direktør Oppvekst og levekår Per Haarr er oppnevnt som medlem i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse— og omsorgstjenesten.