• Anne Brit Ramsnes intervjues av NRK i forkant av møtet. Siv Helen Kvalvåg

Ordføreren lover full gjennomgang om ekspropriasjon