- De får tilbud i boligen

Stavanger kommunes levekårssjef Marit Bore sier funksjonshemmede som mister aktivitetstilbud får disse erstattet i boligen.