• Såpass må Arvid Mæland tåle.

Mye dunk i russetoget på Bryne

Russetoget på Bryne var som vanlig akkompangnert av mye dunk-dunk. Ablegøyene og harsellasen var på det jevne.