• I 2007 ble det påstått at den indiske steinen som Stavanger kommune la på byens nye torg var bearbeidet av barn. Anders Minge

Stavanger kommune fikk pris for etisk handel

Stavanger kommune har fått prisen «Ikke for enhver pris» for sitt arbeid med etisk handel.