• Rogaland Fylkeskommune har sett seg leie på at brakkene i Hunnedalen har stått tomme. No skal bygget fjernast, og tomta planerast. Vegard Tjørhom

Til sals - bit for bit

Brakkene i Hunnedalen får nye bein å gå på etter tretti år. No skal tomta tilbakeførast til slik det ei gong var.