• E39 Rogfast, veiprosjektet som krysser Boknafjorden, slik Statens vegvesen og Cowi tenker seg veianlegget. Her fra Arsvågen på Bokn. COWI / Statens Vegvesen

Tyskland får låne av oljefondet til veier

Tyskerne får låne norske oljepenger nesten gratis til veibygging, mens norske veieprosjekter må ta opp lån til tre ganger så høy rente. Slik framstiller Frp og Ketil Solvik-Olsen virkeligheten.