• Rådmann Inger Østensjø fikk ros av ordfører Christine Sagen Helgø, til venstre, for jobben med Tyrkia-saken. Ap-leder Cecilie Bjelland var en av to politikere som stilte spørsmål i formannskapet. Kristian Jacobsen

Alle fornøyd med arbeidet i Tyrkia-saken

Rådmannen fikk bare to spørsmål fra formannskapet etter orienteringen om Tyrkia-saken.