• Fra høsten av må studenter i Stavanger betale 50 kroner mer i halvåret for å studere. Knut S. Vindfallet

Vil øke studieavgiften

Studentsamskipnaden i Stavanger vil øke semesteravgiften med 50 kroner fra høsten av. Grunnen er økte kostnader i psykolog— og sosionomtjenesten.