• - Årsaken til at autorisasjonen av helsepersonell ble tilbakekalt, er også i 2011 i de fleste tilfeller misbruk av rusmiddel, sier avdelingsdirektør Gorm Are Grammeltvedt i Statens Helsetilsyn. (Foto: Scanpix) Thomassen, Christian

Helsetilsynet refser flere

Statens helsetilsyn behandlet 366 tilsynssaker i 2011, mot 347 i 2010. Det ble gitt 283 reaksjoner, en økning på 28 fra 2010.