• Elevene på 5. trinn ved Madlavoll skole gjennomfører den nasjonale prøven i lesing i september 2010. Knut S. Vindfallet

Jenter leser fortsatt bedre enn guttene

I Rogaland leser 5. klassingene i Gjesdal bedre enn jevnaldringene i Sandnes og Stavanger.