Seks cruisebesøk til Vågen denne uken

«Queen Elizabeth» kommer på besøk til Stavanger på mandag.