• En vanlig dag foran skolebenken er byttet ut med kommunestyresalen i Klepp rådhus for de 54 elevrådsrepresentantene fra barne- og ungdomsskolene i Klepp. Her er det Lene Thiemer fra Klepp ungdomsskole som spør på forbedret busstilbud ettersom skolebussene er overfylte. Geir Loftesnes

Ønsker nytt kulturhus med kino

Tobias Meling Berge fra Bore ungdomsskole tok til ordet for et nytt kulturhus på Klepp under Barn og unges kommunemøte torsdag. — Skoleforestillinger og andre aktiviteter krever et nytt bygg, mener han. I tillegg håper Meling Berge at kommunen vil gi rom for en kinosal i bygget.