• Stavanger kommune solgte tomta på Siriskjær til utbygging av i alt 128 leiligheter. Hva som skulle skje med havnevirksomheten kloss inntil, ble ikke avklart i tilstrekkelig grad. Cornelius Munkvik

Politikerne utsetter Siriskjær-floken

Kommunalstyret for byutvikling kommer til å utsette den besværlige Siriskjær-saken torsdag ettermiddag.