• Bortsett fra luftegården er Åna fengsel i dag ikke avsperret. Nå planlegges et dobbelt sikringsgjerde, som eventuelt også kan bli et argument for å beholde fengslets store gårdsbruk, ifølge tillitsvalgte. Lars Idar Waage

Planlegger fengsels-gjerde til 50 millioner

Åna fengsel i Hå kan bli omsluttet av doble, seks meter høye gjennomsiktige sikkerhetsgjerder. Prisen stipuleres til 50 millioner kroner, ifølge en foreløpig skisse.