573 brudd på loven i Stavanger i januar

Også i årets første måned er det registrert et stort antall brudd på arbeidsmiljøloven i Stavangers levekårsavdelinger.