Luftgeværskyting i Vågen

Skyting med luftgevær fra cabincruiser i Vågen søndag kveld.