• - Å øke sin gatekapital er ikke noe de peneste og de mest populære jentene gjør. Men for dem som er nr. 2-jentene, de nest-fineste, de som ikke har den beste bloggen eller flest klikk på Instagram, disse jentene kan ha sex med andre nettopp for å øke sin kapital og status, sier psykologspesialist Svein Øverland. Marie Von Krogh

Unge jenter ligger seg til høyere status

På linje med penger, likes, antall venner på Facebook og vennenes status, velger noen jenter å ha sex med bestemte gutter, kun for å øke sin kapital og status.