• Nestleder i levekårstyret Per A. Thorbjørnsen fra Venstre (nærmest). og leder for levekårstyret Kåre Reiten (H) var godt fornøyde med at forslaget ble enstemmig vedtatt. Fredrik Refvem

Ungdommen i Stavanger får krisehelsesøster

Levekårstyret bestemte i kveld at det skal opprettes en egen stilling for å hjelpe unge med akutte problemer.