• Månedene etter voldsepisoden med politietterforskning, tiltale og dom i tingretten har vært vanskelige. - Særlig har familien tatt voldstiltalen og voldsdommen i tingretten tungt. Frifinnelsen i lagmannsretten og endelig å bli trodd, var en stor lettelse, sier 25-åringen. Det var i denne gata episoden skjedde. Pål Christensen

Politisjef vil gjennomgå rutiner etter taxivoldsaken

Politistasjonssjef Steinar Langholm avviser fremmedfrykt og ukultur i etaten. Men politiet vil lære av taxivoldsaken fra 2011.