• Sølvrevoppdrett var Arthur H. Westersjø sin spesialitet. Den første sølvrevtispa kjøpte han og faren alt i 1936. Jon Ingemundsen

- Fleire bør satsa på pelsdyr

Pelsdyrnæringa i Norge bør ha ei lang og god framtid dersom ein får vekk dei grådigaste og ukunnige oppdrettarane.