• Rådmann Bodil Sivertsen la fram sitt forslag til økonomiplan for perioden 2014 til 2017 onsdag. Jarle Aasland

Dette blir dyrere i Sandnes

Skolefritidsordning, barnehage, matabonnement i omsorgsboligene — og parkering. Dette er noe av det rådmann Bodil Sivertsen vil gjøre dyrere i Sandnes.